Vijesti

Privremena (ad hok) struktura Brčko 1023


Privremena (ad hok) struktura se uspostavlja u svrhu izvođenja vježbe DPPI FLEX koju provodi Inicijativa za prevenciju i spremnost od katastrofa Jugoistočne Evrope (DPPI SE) u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine. Cilj vježbe je testiranje kapaciteta za upravljanje dronovima u operacijama zaštite i spašavanja, podrške države domaćina, priručnika za djelovanje u nesrećama i kamp menadžment. Scenarijem vježbe predviđena je simulacija poplava na sjeveroistoku Bosne i Hecegovine, na području Brčko Distrikta, sa popratnim događajima na širem području rijeke Save.
Povratak na vijesti