O nama

Sa ciljem operativnog upravljanja zračnim prostorom (ASM nivo 2.), Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi u suradnji s Ministarstvom obrane Bosne i Hercegovine uspostavila je Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell). Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) djeluje kao zajednička civilno-vojna fokusna točka.

Civilni ovlašteni subjekt (Civil Approved Agency – CIVAA) koordinira provođenje funkcija upravljanja zračnim prostorom (ASM – Airspace Management) na nivou 2. između civilnih korisnika zračnog prostora i Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC – Airspace Management Cell).

Civilni ovlašteni subjekt (Civil Approved Agency – CIVAA) je Odsjek za planiranje i organizaciju i uporabu zračnog prostora u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA).

Vojni ovlašteni subjekt (Military Approved Agency – MILAA) koordinira provođenje funkcija upravljanja zračnim prostorom (ASM – Airspace Management) na nivou 2. između vojnih korisnika zračnog prostora i Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC – Airspace Management Cell).

Vojni ovlašteni subjekt (Military Approved Agency - MILAA) je Odsjek za politike i zaštitu upravljanja zračnim prostorom pri Sektoru za politike i planove u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine.

Sa ciljem strateškog upravljanja zračnim prostorom (nivo 1.), a radi pripreme prijedloga značajnih za upravljanje zračnim prostorom, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je osnovalo Komitet za upravljanje zračnim prostorom.

Predstavnici Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine imenuju se na prijedlog Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Agencije za pružanje usluga u zračnoj ploividbi i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine.