Regulativa

 NaslovOpis
PDFZakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/09 i 25/18)
PDFZakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i HercegovineZakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/09)
PDFPravilnik o zrakoplovnim priredbamaPravilnik o zrakoplovnim priredbama ("Službeni glasnik BiH" broj: 14/16)
PDFNaredba o pravilima letenja zrakoplovaNaredba o pravilima letenja zrakoplova ("Službeni glasnik BiH" broj: 52/13)
PDFPravilnik o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostoromPravilnik o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH" broj: 9/17)
PDFPravilnik o letjelicama za slobodno letenje (LSL)Pravilnik o letjelicama za slobodno letenje (LSL) ("Službeni glasnik BiH" broj: 60/12 i 9/17)
PDFPolitika upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine Politika upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 60/18)
PDFLista prioriteta za korištenje i alokaciju zračnog prostoraLista prioriteta za korištenje i alokaciju zračnog prostora
DOCXProcedura za aktivaciju, deaktivaciju i suspenziju struktura zračnog prostoraProcedura za aktivaciju, deaktivaciju i suspenziju struktura zračnog prostora
DOCXProcedura za rezervaciju struktura zračnog prostoraProcedura za rezervaciju struktura zračnog prostora
DOCXProcedura za uspostavu privremenih (ad-hok) struktura zračnog prostoraProcedura za uspostavu privremenih (ad-hok) struktura zračnog prostora
PDFPravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovimaPravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima („Službeni glasnik BiH“, broj: 51/20)
PDFPravilnik o uslugama u zračnom prometuPravilnik o uslugama u zračnom prometu („Službeni glasnik BiH“, broj: 22/20)
PDFPravilnik o uspostavljanju okvira za stvaranje jedinstvenog evropskog nebaPravilnik o uspostavljanju okvira za stvaranje jedinstvenog evropskog neba ("Službeni glasnik BiH" broj: 40/20)
PDFPravilnik o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u BiHPravilnik o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u BiH ("Službeni glasnik BiH" број: 52/19)
PDFPravilnik o upravljanju protokom zračnog saobraćaPravilnik o upravljanju protokom zračnog saobraća ("Službeni glasnik BiH" broj: 20/19)
PDFZakon o obveznim odnosima u civilnom zrakoplovstvu BiHZakon o obveznim odnosima u civilnom zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 51/15)
PDFPravilnik o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostoraPravilnik o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni glasnik BiH" broj: 88/23)
PDFPravilnik o organizaciji i korištenju zračnog prostora u Јedinstvenom europskom nebuPravilnik o organizaciji i korištenju zračnog prostora u Јedinstvenom europskom nebu ("Službeni glasnik BiH" broj: 86/23
PDFPravilnik o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u Jedinstvenom europskom nebuPravilnik o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u Jedinstvenom europskom nebu(“Službeni glasnik BiH” broj 84/23)
PDFNaredba o uspostavljanju zajedničkih pravila letenja i operativnih odredaba u vezi sa uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi Naredba o uspostavljanju zajedničkih pravila letenja i operativnih odredaba u vezi sa uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi ("Službeni glasnik BiH" broj: 58/23)
PDFNaredba o uspostavljanju zajedničkih pravila letenja i operativnih odredaba u vezi sa uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi Naredba o uspostavljanju zajedničkih pravila letenja i operativnih odredaba u vezi sa uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi ("Službeni glasnik BiH" broj: 58/23)
PDFPravilnik o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometomPravilnik o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom ("Službeni glasnik BiH" broj: 10/23 i 78/23)
PDFPravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama ("Službeni glasnik BiH", broj: 86/22)
PDFPravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osoblјem u civilnom zrakoplovstvu Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osoblјem u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH", broj: 86/22)
PDFPravilnik o utvrđivanju detalјnih pravila za upravlјanje balonima i izdavanje dozvola članovima letačke posade za balonePravilnik o utvrđivanju detalјnih pravila za upravlјanje balonima i izdavanje dozvola članovima letačke posade za balone ("Službeni glasnik BiH", broj: 86/22)
PDFPravilnik o utvrđivanju detalјnih pravila za operacije jedrilica i izdavanje dozvola članovima letačke posade za jedrilice Pravilnik o utvrđivanju detalјnih pravila za operacije jedrilica i izdavanje dozvola članovima letačke posade za jedrilice ("Službeni glasnik BiH", broj: 86/22)
PDFPravilnik o odobravanju letova Pravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH" broj: 51/22)
PDFPravilnik o odobravanju letova Pravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH" broj: 51/22)
PDFPravilnik o utvrđivanju zahtjeva za korištenje zračnog prostora i operativnih postupaka u vezi sa navigacijom temeljenom na performansama Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za korištenje zračnog prostora i operativnih postupaka u vezi sa navigacijom temeljenom na performansama ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/22)
PDFPravilnik o postupku izbjegavanja sudara u letuPravilnik o postupku izbjegavanja sudara u letu ("Službeni glasnik BiH" broj: 79/18)
PDFPravilnik o radnoj dozvoli zračnog operateraPravilnik o radnoj dozvoli zračnog operatera ("Službeni glasnik BiH" broj: 58/17)
PDFPravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama ("Službeni glasnik BiH", broj: 45/17)
PDFProcedura promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR SarajevoProcedura promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo
DOCXZahtjev za odobravanje promjene i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo (s Naputkom za izradu procjene rizika)Zahtjev za odobravanje promjene i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo (s Naputkom za izradu procjene rizika)

Obrasci

 NaslovOpis
DOCXZahtjev za uspostavu privremenih (ad- hok) struktura zračnog prostoraZahtjev za uspostavu privremenih (ad- hok) struktura zračnog prostora
URLObrazac za dostavu podatakaObrazac za dostavu podataka Odjelu zrakoplovnog informiranja u svrhu objave, izmjena, dopuna
URLZahtjev za objavu NOTAM-aZahtjev za objavu NOTAM-a; NOF.FORM.001
DOCXSuglasnost za uspostavu ad-hok strukture zračnog prostora