Regulativa

 NaslovOpis
PDFZakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/09 i 25/18)
PDFZakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i HercegovineZakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/09)
PDFPravilnik o odobravanju letovaPravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH" broj: 53/18)
PDFPravilnik o zrakoplovnim priredbamaPravilnik o zrakoplovnim priredbama ("Službeni glasnik BiH" broj: 14/16)
PDFNaredba o pravilima letenja zrakoplovaNaredba o pravilima letenja zrakoplova ("Službeni glasnik BiH" broj: 52/13)
PDFPravilnik o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostoromPravilnik o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH" broj: 9/17)
PDFPravilnik kojim se uspostavlja okvir za stvaranje jedinstvenog europskog nebaPravilnik kojim se uspostavlja okvir za stvaranje jedinstvenog europskog neba ("Službeni glasnik BiH" broj: 45/10)
PDFPravilnik o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostoraPravilnik o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni glasnik BiH" broj: 79/10)
PDFPravilnik o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebuPravilnik o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu ("Službeni glasnik BiH" broj: 45/10)
PDFPravilnik o letjelicama za slobodno letenje (LSL)Pravilnik o letjelicama za slobodno letenje (LSL) ("Službeni glasnik BiH" broj: 60/12 i 9/17)
PDFPolitika upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine Politika upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 60/18)
PDFLista prioriteta za korištenje i alokaciju zračnog prostoraLista prioriteta za korištenje i alokaciju zračnog prostora
PDFProcedura promjene organizacije i strukture zračnog prostoraProcedura promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo
DOCXProcedura za aktivaciju, deaktivaciju i suspenziju struktura zračnog prostoraProcedura za aktivaciju, deaktivaciju i suspenziju struktura zračnog prostora
DOCXProcedura za rezervaciju struktura zračnog prostoraProcedura za rezervaciju struktura zračnog prostora
DOCXProcedura za uspostavu privremenih (ad-hok) struktura zračnog prostoraProcedura za uspostavu privremenih (ad-hok) struktura zračnog prostora
PDFPravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovimaPravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima („Službeni glasnik BiH“, broj: 51/20)
PDFPravilnik o uslugama u zračnom prometuPravilnik o uslugama u zračnom prometu („Službeni glasnik BiH“, broj: 22/20)
PDFPravilnik o uspostavljanju okvira za stvaranje jedinstvenog evropskog nebaPravilnik o uspostavljanju okvira za stvaranje jedinstvenog evropskog neba ("Službeni glasnik BiH" broj: 40/20)
PDFPravilnik o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u BiHPravilnik o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u BiH ("Službeni glasnik BiH" број: 52/19)
PDFPravilnik o upravljanju protokom zračnog saobraćaPravilnik o upravljanju protokom zračnog saobraća ("Službeni glasnik BiH" broj: 20/19)

Obrasci

 NaslovOpis
DOCXZahtjev za uspostavu privremenih (ad- hok) struktura zračnog prostoraZahtjev za uspostavu privremenih (ad- hok) struktura zračnog prostora
URLObrazac za dostavu podatakaObrazac za dostavu podataka Odjelu zrakoplovnog informiranja u svrhu objave, izmjena, dopuna
URLZahtjev za objavu NOTAM-aZahtjev za objavu NOTAM-a; NOF.FORM.001
DOCXSuglasnost za uspostavu ad-hok strukture zračnog prostora