Vijesti

AMC portal 13.07.2020. postao operativan

Obavještavamo sve korisnike zračnog prostora Bosne i Hercegovine da je AMC portal 13.07.2020. i službeno počeo sa operativnim radom.

[...]

USPOSTAVA AMC

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je u suradnji s
Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, Ministarstvom obrane BiH, Direkcijom za civilno
zrakoplovstvo BiH, Komitetom za upravljanje zračnim prostorom BiH i EUROCONTROL-om
uspostavila Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) sa
ciljem potpunog uspostavljanja funkcionalnog i učinkovitog upravljanja zračnim prostorom (ASM
- Airspace Management).

[...]

RADIONICA ZA KORISNIKE ZRAČNOG PROSTORA BOSNE I HERCEGOVINE

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA), u suradnji s Komitetom za upravlјanje
zračnim prostorom BiH, Agencijom za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), Ministarstvom
obrane BiH i EUROCONTROL-om, organizirala je 10. 11. 2018. godine radionicu za korisnike zračnog
prostora, u prostorijama BHDCA-e u Banja Luci

[...]

KOMITET ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 22. stavak (1) i (3) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i
Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/09), Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, na 70. sjednici održanoj 24. kolovoza 2016. godine donio je Odluku o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.
75/16 i 48/17).

[...]