Vijesti

AMC portal 13.07.2020. postao operativan


Obavještavamo sve korisnike zračnog prostora Bosne i Hercegovine da je AMC portal 13.07.2020. i službeno počeo sa operativnim radom. 
 
AMC portal je specijalizirano dizajniran web alat za objavu informacija o statusu struktura zračnog prostora, kao i alat koji omogućuje registriranim korisnicima rezervaciju struktura u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. 
 
Poboljšanje usluga Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) kroz implementaciju AMC portala podrazumijeva automatizaciju dijela procesa rada Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) i civilnog ovlaštenog subjekta (CIV AA) s obzirom na to da AMC portal predstavlja alat za upravljanje zračnim prostorom koji na jednom mjestu objedinjuje sve korisnike zračnog prostora s jedne strane,  a s druge strane sva tijela i servise uključene u proces odobrenja i nadzora korištenja struktura zračnog prostora.
 
AMC portal omogućava:
-objavu nacionalnog plana upotrebe zračnog prostora (NAUP/NUUP) o statusu struktura zračnog prostora, kao primarni način objave; 
-objavu NOTAM-a o statusu struktura zračnog prostora, kao alternativni način objave;
-podnošenje zahtjeva za uspostavu, rezervaciju, aktivaciju i deaktivaciju struktura zračnog prostora i
-prikaz statusa struktura zračnog prostora.

Povratak na vijesti