Vijesti

KOMITET ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM BOSNE I HERCEGOVINE


Na osnovu članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 22. stavak (1) i (3) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i
Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/09), Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, na 70. sjednici održanoj 24. kolovoza 2016. godine donio je Odluku o
osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.
75/16 i 48/17).


Komitet za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine obavlja povjerenu funkciju u skladu s
nadležnostima propisanim Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj
39/09), Odlukom o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine i
(„Službeni glasnik BiH“, br. 75/16 i 48/17) i drugim relevantnim propisima.


Način rada Komiteta detaljno je razrađen Poslovnikom o radu Komiteta, usvojenom dana 17. 11. 2016.
godine.

Povratak na vijesti