Imate li prijedlog za poboljšanje ove stranice ?

 Ostavite ga ovdje, a mi ćemo Vam odgovoriti u najbržem mogućem roku.

Enter name!
Enter email!
Enter title !
Enter content!

Frequently Asked Questions

Samo registrirani korisnici.

Zahtjev za rezervaciju strukture u zračnom prostoru mora se predati putem preddefiniranog obrasca s obveznim poljima za upis ili odabir podataka. Obrazac se aktivira odabirom strukture na grafičkom prikazu ili odabirom na za to posebno predviđenom mjestu.

Samo unaprijed definirane strukture.

Ukoliko se radi o stalnoj strukturi zračnog prostora koja je objavljena u Zborniku zrakoplovnih informacija BiH (AIP BiH) zahtjev za rezervaciju struktura zračnog prostora ovlašteni subjekti (AA) i/ili korisnici zračnog prostora AMC-u dostavljaju najkasnije sedam (7) dana prije planiranog korištenja struktura zračnog prostora na zahtjevu za objavu NOTAM-a „NOTAM.FORM.001“. Korisnici zračnog prostora kojima je odobrena rezervacija zračnog prostora su dužni obavijestiti AMC o svakoj izmjeni planiranog korištenja zračnog prostora dan prije aktivnosti (D-1) najkasnije do 1100 sati po lokalnom vremenu.

Ukoliko se radi o privremenoj (ad-hok) strukturi zračnog prostora zahtjev za uspostavu korisnici zračnog prostora upućuju ovlaštenim subjektima (AA) na obrascu „Zahtjev za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora – ASM.FORM.003“, najmanje dvadeset (20) dana prije planirane aktivnosti. Ukoliko se privremena (ad-hok) struktura zračnog prostora uspostavlja za aktivnosti za koje je potrebno odobrenje BHDCA-e u skladu s Pravilnikom o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH" broj: 53/18) i Pravilnikom o zrakoplovnim priredbama ("Službeni glasnik BiH" broj: 14/16) korisnik je dužan ishoditi istu.

Korisnik zračnog prostora dostavlja službeni zahtjev Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA).

Postupak i obrasci objavljeni su ovdje.
Dječjim balonima smatraju se obojani baloni od lateksa ili folije punjeni helijem koji se obično koriste kao dječja igračka ili dekoracija. Obično su visoki 25-30 cm. Ne smiju biti međusobno vezani niti sadržavati čvrste dijelove. Puštanje dječjih balona zabranjeno je tijekom radnog vremena aerodroma na udaljenosti manjoj od 5 km od referentne točke aerodroma. Grupnim i masovnim puštanjem se ne smatra puštanje do 100 dječjih balona istovremeno.

Leteći lampioni su mali baloni punjeni vrućim zrakom koji se koriste prilikom raznih svečanosti ili komemoracija. Napravljeni su od papira i sadrže otvoreni plamen pričvršćen uz otvor na dnu balona. Obično su visoki 100 cm i promjera oko 60 cm. Leteći lampioni ne smiju biti međusobno vezani. Za puštanje svjetlećih objekata sličnih balonima s otvorenim plamenom (letećih lampiona – sky lantern) potrebno je pribaviti odobrenje nadležnog tijela ukoliko je primjenjivo. Puštanje letećih lampiona zabranjeno je tijekom radnog vremena aerodroma na udaljenosti manjoj od 5 km od referentne točke aerodroma. Grupnim i masovnim puštanjem se ne smatra puštanje do 20 letećih lampiona istovremeno.

Preporuča se da se organizator puštanja balona ili letećih lampiona obrati i lokalnoj zajednici (grad ili općina), nadležnoj policijskoj upravi, operatoru kontroliranog ili nekontroliranog aerodroma/helidroma te drugim nadležnim tijelima radi ishođenja drugih odobrenja ako je primjenjivo.

Odobrenje za uspostavu ad hoc strukture morate pribaviti ukoliko želite obavljati grupno i masovno puštanje dječjih balona i letećih lampiona u kontroliranom zračnom prostoru. Zahtjev se podnosi na obrascu „Zahtjev za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora – ASM.FORM.003“, najmanje dvadeset (20) dana prije planirane aktivnosti i dostavlja ovlaštenom subjektu za civilne korisnike zračnog prostora na adresu: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Civilni ovlašteni subjekt - Odsjek za planiranje i organizaciju i uporabu zračnog prostora
Ortiješ bb
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
e-mail: civaa@bhansa.gov.ba

O zahtjevu za uspostavu privremenih (ad-hok) struktura zračnog prostora, AMC se izjašnjava pismeno na obrascu „Suglasnost za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora – ASM.FORM.005“, koji potpisuje AMC Manager ili osoba koja ga mijenja.
Suglasnost koju daje AMC za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora sadržava uvjete i pravila za uspostavu, rezervaciju, aktivaciju, suspenziju i deaktivaciju privremenih struktura (ad-hok) zračnog prostora kojih se korisnik mora pridržavati. AMC u svojstvu originatora zrakoplovnih informacija, a u svrhu informiranja svih korisnika zračnog prostora, dostavlja Međunarodnom uredu NOTAM-a zahtjev za objavu NOTAM-a na obrascu NOF.FORM.001, najkasnije sedam (7) dana prije planirane aktivnosti. Međunarodni ured NOTAM-a objavljuje NOTAM u skladu s odredbama Pravilnika o NOTAM uredu BiH (NOF) ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/18).
Prije svakog puštanja balona/lampiona za koje je izdano odobrenje za uspostavu ad hoc strukture dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. Odobrenje za uspostavu ad hoc strukture će sadržavati kontakt telefon nadležne kontrole zračnog prometa kojoj se potrebno javiti prije početka aktivnosti. U slučaju potpunog odustajanja od planiranih aktivnosti korisnik je dužan poslati obavijest o otkazu AMC- u ili u NOTAM ured u izvanradnom vremenu AMC dan prije aktivnosti (D-1) najkasnije do 1100 sati po lokalnom vremenu.

Sukladno Naredbi o pravilima letenja zrakoplova ("Službeni glasnik BiH" broj: 52/13) letenje balona može se izvoditi za vrijeme dnevne svjetlosti u VMC uvjetima izvan kontroliranog zračnog prostora uz odobrenje BHDCA-e. Ukoliko se radi o zrakoplovnoj priredbi zahtjev se sukladno Pravilniku o zrakoplovnim priredbama ("Službeni glasnik BiH" broj: 14/16) podnosi Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH najmanje 4 tjedna prije priredbe. Za istu priredbu zahtjev za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora korisnici zračnog prostora upućuju i ovlaštenim subjektima (AA) na obrascu „Zahtjev za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora – ASM.FORM.003“, najmanje dvadeset (20) dana prije planirane aktivnosti.

Pravilnikom o zrakoplovnim priredbama ("Službeni glasnik BiH" broj: 14/16) je definirano da je Rukovoditelj zrakoplovne priredbe odgovoran da u BHDCA-u podnese zahtjev za odobrenje za održavanje zrakoplovne priredbe najmanje 4 tjedna prije predloženog nadnevka početka zrakoplovne priredbe.

Unutar FIR-a Sarajevo kontrolirani zračni prostor jest zračni prostor iznad 9500FT AMSL i zračni prostor unutar kontroliranih zona (CTR). Granice kontroliranih zona su objavljene u Zborniku zrakoplovnih informacija BiH dio ENR 2.1.-1 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE te dio AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LQBK, LQMO, LQ SA i LQMO. Granice možete provjeriti na VRF zemljovidu BiH. ( http://www.bhansa.gov.ba/media/1812/LQ_VFR_Chart.pdf).

Za dobivanje odobrenja za obavljanje radova iz zraka kontaktirajte Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH – službu za odobravanje letova (flightrequest@bhdca.gov.ba). Informacije o radu ove službe možete vidjeti ovdje.
Pored toga za izvođenje radova iz zraka zahtjev za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora korisnici zračnog prostora upućuju i ovlaštenim subjektima (AA) na obrascu „Zahtjev za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora – ASM.FORM.003“, najmanje dvadeset (20) dana prije planirane aktivnosti.

Za dobivanje odobrenja za organiziranje padobranske priredbe morate se obratiti Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH. Padobranske priredbe su propisane Pravilnikom o zrakoplovnim priredbama ("Službeni glasnik BiH" broj: 14/16), članak 11. Padobranski skokovi su propisani Naredbom o pravilima letenja zrakoplova ("Službeni glasnik BiH" broj: 52/13), članak 20. Pored toga za izvođenje padobranskih skokova zahtjev za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora korisnici zračnog prostora upućuju i ovlaštenim subjektima (AA) na obrascu „Zahtjev za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora – ASM.FORM.003“, najmanje dvadeset (20) dana prije planirane aktivnosti.

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH – služba za odobravanje letova. (flightrequest@bhdca.gov.ba).

U Službi za zrakoplovne informacije. Kontakt je dostupan ovdje . Online verzija karte dostupna je ovdje.

Procedura podešavanja visinomjera objavljena je u Zborniku zrakoplovnih informacija BiH (AIP BiH) dio ENR 1.7. ALTIMETER SETTING PROCEDURES.